Organisation / Statliga enheter / LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktivt
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 2021002288
  • Registrerat: 1975-01-01
  • Bolagstyp: Statliga enheter
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 637 835 kr / månad
Fakturerat 2022
19 654 018 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
18 587 667 kr
Del av år
Antal kommuner
65
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
700 396 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
116 600 kr
Del av år
Fakturering 2022 - Topp 10 största offentliga köparna
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år