Organisation / Aktiebolag / Lantgarden i Katrineholm AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med lantbruksförnödenheter, fodervaror, trädgårdsprodukter, lagerhållningsverksamhet, uppdragsverksamhet inom handel och trädgård och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567448625
  • Registrerat: 2007-11-30
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 12 912 kr / månad
Fakturerat 2022
154 945 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
271 476 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-2,1 %
bokslutet 202301
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
323 121 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
26 570 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202301
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år