Leverantörer / Lundgrens i Gräfsnäs Aktiebolag / Fakturor

Viktig information
  • Beloppet som redovisas är normalt det belopp som Lundgrens i Gräfsnäs Aktiebolag fakturerat vilket kan betyda att det är ett belopp inklusive mervärdesskatt eller exklusive mervärdesskatt (undantag förekommer där kommunen leverererat uppgifter som alltid exkluderar mervärdesskatt).
  • Det finns 1 st fakturor (253 kr) där den offentliga aktören inte lämnat något ankomst- eller fakturadatum. Dessa fakturor redovisas inte i listan nedan förrän det gått att avgöra till vilket år dessa hör till.
  • Att en faktura finns i listan betyder inte alltid att den är betald. För att avgöra det behöver du kontakta kommunen och referera det aktuella fakturanumret och/eller verifikatnumret.

Sök bland leverantörens fakturor