Organisation / Aktiebolag / M.H.S Thamer AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568813538
  • Registrerat: 2012-01-19
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 474 kr / månad
Fakturerat 2022
5 688 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
32 338 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,1 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
1,9 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
626 523 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
103 862 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
7
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år