Organisation / Aktiebolag / Malmströms Förvaltningsaktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Liquidation terminated
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564754835
  • Registrerat:
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Liquidation terminated
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
0
Samtliga inköp per kommun och år