Organisation / Aktiebolag / Matrix School AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildning såsom förskola och friskola, samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567757595
  • Registrerat: 2009-01-12
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 12 486 kr / månad
Fakturerat 2022
149 835 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
3 370 773 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-4,5 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
12
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år