Organisation / Aktiebolag / Maxkompetens Sverige AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva rekrytering och bemanning och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566476957
  • Registrerat: 2003-08-12
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 60 861 kr / månad
Fakturerat 2022
730 333 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
672 220 kr
Del av år
Antal kommuner
3
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
2,2 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
168
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år