Organisation / Aktiebolag / Momos Flytt & Städ Katrineholm AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva flytt och städ verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569260333
  • Registrerat: 2013-03-15
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
11 250 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
0,0 %
bokslutet 202112
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år