Organisation / Aktiebolag / Mona G Produktion Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall komponera, arrangera och producera musik samt skriva texter jämte därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564106457
  • Registrerat: 1990-11-14
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 847 kr / månad
Fakturerat 2022
22 159 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
7 225 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
17,4 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år