Organisation / Aktiebolag / Motorkompaniet Arvidsson & Lindeberg Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva försäljning av motorfordon, redskap och därtill hörande reservdelar och tillbehör ävensom idka reparationsverkstadsrörelse samt äga och förvalta fast egendom, värdepapper och annan därmed förenlig verksam= het.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5562818194
  • Registrerat: 1986-08-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-22): Ja
  • Moms (2023-11-22): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-22): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 60 554 kr / månad
Fakturerat 2022
726 644 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
315 697 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
1,5 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
16
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år