Organisation / Aktiebolag / Nordisk Byggskadeutredning i Göteborg AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva skadeutredning, sanering och byggkonstruktionsåtgärder inom byggsektorn, frisörsverksamhet, äga och förvalta värderpapper samt övrig lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565453171
  • Registrerat: 1997-09-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 274 825 kr / månad
Fakturerat 2022
3 297 905 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 215 704 kr
Del av år
Antal kommuner
13
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
16,8 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år