Organisation / Aktiebolag / Nordisk Byggskadeutredning i Göteborg AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva skadeutredning, sanering och byggkonstruktionsåtgärder inom byggsektorn, frisörsverksamhet, äga och förvalta värderpapper samt övrig lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Nordisk Byggskadeutredning arbetar för att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna till alla fukt- och innemiljörelaterade problem. · Vi driver konsulterande ...
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565453171
  • Registrerat: 1997-09-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
  • Hemsida: https://nobab.com/
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 274 825 kr / månad
Fakturerat 2022
3 297 905 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 215 704 kr
Del av år
Antal kommuner
13
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
16,8 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år