Sök bland kommunens leverantörer / 129 155 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Maestro Svindersvik Aktiebolag 5566100136 Ja Nej Ja Nej 4 310 021 kr 2 708 627 kr 0 kr 2
85100Förskoleutbildning85522Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
Anchor Lås Aktiebolag 5568030745 Ja Ja Ja Nej 33 473 kr 69 915 kr 0 kr 5
25720Tillverkning av lås och gångjärn46741Partihandel med järnhandelsvaror
Wåhlin Fastigheter Aktiebolag 5562233550 Ja Ja Ja Nej 5 254 599 kr 3 634 196 kr 0 kr 2
68201Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
IDROTTSKLUBBEN SURD 8572038563 Nej Nej Ja Nej 0 kr 1 887 kr 0 kr 1
93120Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
KOMMANDITBOLAGET TYNNERED 1:14 GÖTEBORG 9165585895 Ja Ja Nej Nej 422 645 kr 1 008 072 kr 0 kr 1
68202Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
AB PERFEKT MÅLERI I GÖTEBORG 5567756811 Nej Ja Ja Nej 19 000 kr 17 000 kr 0 kr 1
41200Byggande av bostadshus och andra byggnader43341Måleriarbeten
J.N Youth And Care AB 5565529442 Ja Ja Ja Nej 15 022 144 kr 14 079 278 kr 0 kr 2
88993Övriga öppna sociala insatser för vuxna93130Drift av gymanläggningar
Solbacken Konstsmedja Kommanditbolag 9696561035 Nej Nej Nej Nej 8 000 kr 0 kr 0 kr 1
25500"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall32990Diverse övrig tillverkning
Lådnamacken Aktiebolag 5566114715 Ja Ja Ja Nej 1 792 kr 1 836 kr 0 kr 1
47300Specialiserad detaljhandel med drivmedel47112Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
AJS Reklam AB 5562039585 Ja Ja Ja Nej 4 303 kr 21 159 kr 0 kr 3
25999Diverse övrig metallvarutillverkning
The Compadres Kommunikationsbyrå AB 5567900310 Ja Ja Ja Nej 5 534 500 kr 4 486 649 kr 0 kr 3
73111Reklambyråverksamhet
Forsman & Bodenfors Studios AB 5590417225 Nej 16 000 kr 0 kr 0 kr 1
Fastighetsbolaget Biskopsgården 20:2 Kommanditbolag 9696669572 Ja Ja Nej Nej 87 002 kr 14 540 kr 0 kr 1
68201Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
LJUNGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 7179095323 Nej Ja Nej Nej 2 004 kr 1 503 kr 0 kr 1
68209Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Kommanditbolaget G-Staden 9696914499 Ja Ja Nej Nej 4 331 kr 0 kr 0 kr 1
68201Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Två Feta Grisar AB 5590664206 Ja Ja Ja Nej 3 731 kr 45 344 kr 0 kr 3
56100Restaurangverksamhet11050Framställning av öl93119Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
NÄSETS SPORTKLUBB 8572030560 Nej Nej Ja Nej 287 500 kr 97 500 kr 0 kr 1
93120Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
Westerlinds Juridik AB 5592284714 Ja Ja Ja Nej 215 125 kr 675 782 kr 0 kr 3
69102Juridiska byråers verksamhet m.m.90030Litterärt och konstnärligt skapande
Signed Therese Jahre AB 5592188717 Ja Ja Ja Nej 5 400 kr 0 kr 0 kr 1
62010Dataprogrammering74102Grafisk designverksamhet73111Reklambyråverksamhet85599Diverse övrig utbildning
Vastra Byggpartners i Göteborg AB 5593100190 Ja Ja Ja Nej 46 998 kr 34 606 kr 0 kr 1
78200Personaluthyrning41200Byggande av bostadshus och andra byggnader