Organisation / Aktiebolag / Partium Industri och Fastighet AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mekanisk verkstad, tillverkning och konstruktion av verktyg och finmekaniska detaljer, konsultverksamhet inom planering, tillverkning och inköp av reservdelar för stålverks- och skogsverksindustrin, köp och försäljning av specialverktyg och maskindetaljer, förvaltning av värdepapper, lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567742704
  • Registrerat: 2008-12-23
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 262 kr / månad
Fakturerat 2022
3 144 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-4,2 %
bokslutet 202302
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
520 143 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
85 609 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
17
bokslutet 202302
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år