Organisation / Aktiebolag / Pmp Public Media Partner AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet i form av utgivning av periodiska och andra publikationer, företrädesvis inom privat och offentlig upphandling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567402192
  • Registrerat: 2007-10-17
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 422 992 kr / månad
Fakturerat 2022
5 075 906 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
2 713 308 kr
Del av år
Antal kommuner
162
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
43,5 %
bokslutet 202309
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202309
Fakturering 2022 - Topp 10 största offentliga köparna
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år