Organisation / Aktiebolag / Produkter & Tjänster i Sverige Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av hemelektronik.
FRÅN HEMSIDAN
30 aug. 2023 — Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster. Blandad ...
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 15 627 kr / månad
Fakturerat 2022
187 520 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
121 124 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
41,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
5,8 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år