Organisation / Aktiebolag / ProOpti Sweden AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att hjälpa företag att optimera och revidera användning av informations- och kommunikationstjänster baserade på tele- och datakommunikation, bedriva konsulterande verksamhet i samband härmed samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564751567
  • Registrerat: 1993-11-25
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Upplöst genom fusion 2021-04-12 (5565488243)
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2024-02-01): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 14 699 kr / månad
Fakturerat 2022
176 385 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
23,9 %
bokslutet 201910
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
17
bokslutet 201910
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år