Organisation / Aktiebolag / Psykolog Viveka Seitz AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva psykologarbete avseende''barnföräldrafrågor, psykologarbete avseende vuxna, psykologarbete avseende arbets- psykologi samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590862982
  • Registrerat: 2016-11-21
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 828 kr / månad
Fakturerat 2022
45 938 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
55 000 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-17,0 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år