Organisation / Aktiebolag / Rindö Skoltomt AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, bebygga och förvalta fastigheten Vaxholm Rindö 3:389 i Vaxholms stad. Bolager är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt'ägareni ägarens ställe med beaktande av Vaxholms stads kommunala kompetens.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591151815
  • Registrerat: 2017-06-12
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-05): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-05): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 25 000 kr / månad
Fakturerat 2022
300 000 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
304 500 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
100,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-27,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år