Organisation / Aktiebolag / Sandåsa Timber Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av sågade och förädlade trävaror, handel med skogsprodukter och trävaror, produktion och försäljning av cellulosaflis, sågspån, kutterspån, briketter och övriga biprodukter samt äga och förvalta fastighe= ter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5561893800
  • Registrerat: 1975-03-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 14 141 kr / månad
Fakturerat 2022
169 689 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
77 000 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
29,6 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
105
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år