Organisation / Aktiebolag / Sista versen 78358 AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568118920
  • Registrerat:
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Dissolved by merger procedure
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 830 kr / månad
Fakturerat 2022
9 962 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år