Organisation / Aktiebolag / Skanska Fastigheter Väst AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall förvärva, exploatera och försälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560867029
  • Registrerat: 1963-03-04
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 2 011 601 kr / månad
Fakturerat 2022
24 139 211 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-36,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år