Organisation / Aktiebolag / Skogen i Skolan i Värmland AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva information och inspiration för lärare och elever gällande kunskap om skog genom utomhuspedagogik. Ge en ökad förståelse för skogen.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568645831
  • Registrerat: 2011-09-15
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 110 kr / månad
Fakturerat 2022
1 320 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
204 kr
Del av år
Antal kommuner
3
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
57,2 %
bokslutet 202208
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år