Organisation / Aktiebolag / Slutplattan SEVMA 115793 AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568817315
  • Registrerat: 2012-01-24
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Upplöst genom fusion 2023-07-10 (5569488330)
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2024-02-02): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 28 867 kr / månad
Fakturerat 2022
346 400 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
3,5 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
3,3 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år