Organisation / Aktiebolag / Smt Swedish Machine Tool Company AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva verkstadsindustri med tillverkning, försäljning och service av verktygsmaskiner och specialmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567868483
  • Registrerat: 2009-08-12
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 27 274 kr / månad
Fakturerat 2022
327 286 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
110 965 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,5 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
1,8 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
63 138 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
6 284 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
9
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år