Organisation / Aktiebolag / Specsavers Sandviken AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Specsavers Sandviken ligger på Köpmangatan 15 . Närmsta hållplats/station ligger bara 2 minuter från butiken. Få vägbeskrivningar.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 39 428 kr / månad
Fakturerat 2022
473 140 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
380 457 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1,8 %
bokslutet 202302
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202302
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år