Organisation / Aktiebolag / Staffanstorp Borggård 1:553 AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall uppföra, äga och förvalta fastigheter för LSS-boende och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Genom förvärvet av fastigheten Staffanstorp Borggård 1:553 fortsätter samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat sin expansion i Sverige.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 87 992 kr / månad
Fakturerat 2022
1 055 908 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
72,8 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
47,2 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år