Organisation / Aktiebolag / Stinakalle AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva café och restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567613095
  • Registrerat: 2008-07-02
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 139 643 kr / månad
Fakturerat 2022
1 675 715 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
877 046 kr
Del av år
Antal kommuner
11
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
3,6 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
6,1 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
339 336 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
56 556 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
20
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år