Organisation / Aktiebolag / Svalbovikens Trafikaktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka yrkesmässig trafikrörelse samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560461146
  • Registrerat: 1945-10-29
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 925 kr / månad
Fakturerat 2022
11 097 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-1,5 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
21
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år