Organisation / Aktiebolag / Tages Konditori & Kök AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konditori- och restaurangrörelse, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564353331
  • Registrerat: 1991-12-05
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 9 554 kr / månad
Fakturerat 2022
114 649 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
269 495 kr
Del av år
Antal kommuner
8
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
6,9 %
bokslutet 202308
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
688 403 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
112 250 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
19
bokslutet 202308
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år