Organisation / Aktiebolag / TT Invest AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva nöjesarrangemang, restaurangverksamhet, konsultuppdrag avseende företagsledning samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Erfarenhet · Owner and CEO. TT Invest AB · Hotel Statt i Katrineholm AB-bild. Owner, Chairman of the board · Owner and CEO. Hotell Hus Sweden AB · Owner & CEO.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 19 531 kr / månad
Fakturerat 2022
234 375 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
9,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
200,6 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år