Organisation / Aktiebolag / Tyresö Bostäder Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. I verksamheten ska bolaget främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Bolaget kan även inneha aktier i sådana företag som har den verksamhet som anges i första stycket.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564828787
  • Registrerat: 1994-02-10
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 599 219 kr / månad
Fakturerat 2022
43 190 633 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
17 261 553 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
9,9 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-4,8 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
353 897 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
61 716 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
51
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år