Organisation / Aktiebolag / Uddevalla Vatten AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Uddevalla kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av 'VA-anläggningenVA-verksam= heten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569019655
  • Registrerat: 2012-08-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 248 752 kr / månad
Fakturerat 2022
38 985 018 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
8 918 842 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
21,3 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-9,7 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år