Leverantörer / Ulrika Knutson i Uppsala AB / Fakturor

Viktig information
  • Beloppet som redovisas är normalt det belopp som Ulrika Knutson i Uppsala AB fakturerat vilket kan betyda att det är ett belopp inklusive mervärdesskatt eller exklusive mervärdesskatt (undantag förekommer där kommunen leverererat uppgifter som alltid exkluderar mervärdesskatt).
  • Det finns 2 st fakturor (29 724 kr) som saknar faktura datum. Kontinuerligt arbete utförs för att rätta upp uppgifter vi erhållit från kommunerna.
  • Att en faktura finns i listan betyder inte alltid att den är betald. För att avgöra det behöver du kontakta kommunen och referera det aktuella fakturanumret och/eller verifikatnumret.

Sök bland leverantörens fakturor