Organisation / Aktiebolag / Urban o Reine Bilverkstad Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka bilreparationer, handel med bilar, äga'förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Urban Reine Bilverkstad en komplett bilverkstad för alla bilmärken och släpkärror som utför rep. 󱙶. Följ. 󰟝. Inlägg.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 2 574 kr / månad
Fakturerat 2022
30 885 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
14 364 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
10,1 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
4
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år