Organisation / Aktiebolag / Vacse Visborg AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är förvärv, förvaltning av fast egendom, direkt eller indirekt genom dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568171408
  • Registrerat: 2010-08-30
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 2 687 275 kr / månad
Fakturerat 2022
32 247 300 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
22 086 151 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
86,9 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
5,9 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år