Organisation / Bankaktiebolag / Ziklo Bank AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse i enlighet med lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Bolaget har vidare till föremål att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Bolaget får härvid bl a: - Lämna och förmedla kredit, företrädesvis mot säkerhet i form av företagshypotek eller pant i leasing- och avbetalningskontrakt, - Medverka vid finansiering, bl a genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) - Lämna kredit utan att härför kräva särskild säkerhet, - Lämna kontokortskredit utan att härför kräva särskild säkerhet - Bedriva kontokortsverksamhet inklusive inlåning - Förmedla betalningar - Ställa garanti för kredit och ikläda sig liknande åtaganden. - Förmedla tilläggstjänster såsom försäkringar och serviceavtal - Erbjuda administrativa tjänster som ansluter till finansierings verksamheten - Lämna ekonomisk rådgivning. Verksamheten skall syfta till att på den svenska marknaden främja försäljningen av Volvo Cars produkter och, direkt eller indirekt, Volvoåterförsäljarnas avsättning av de motorfordon och de övriga produkter som marknadsförs av Volvohandeln samt även erbjuda fi= nansiering och administrativa tjänster avseende andra motorfordon ' ocheller motorfordon av andra märken samt till sådana hänförliga produkter.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5560690967
  • Registrerat: 1959-07-01
  • Bolagstyp: Bankaktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 2 549 184 kr / månad
Fakturerat 2022
30 590 209 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
17 967 414 kr
Del av år
Antal kommuner
116
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
5,9 %
bokslutet 200712
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
83
bokslutet 200712
Fakturering 2022 - Topp 10 största offentliga köparna
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år