Organisation / Aktiebolag / Wegedo AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva både som konsult och i egen regi fysioterapi, personlig träning, utbildning inom hälsa, rehabilitering och friskvård mot både privatpersoner och offentlig förvaltning, inköp och träningsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569396897
  • Registrerat: 2013-08-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 146 kr / månad
Fakturerat 2022
13 750 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
6 250 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
10,1 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202206
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år