Organisation / Aktiebolag / Welins Örebro AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att driva tryckerirörelse och reklambyråproduktion samt att idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590224019
  • Registrerat: 2015-08-10
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 547 kr / månad
Fakturerat 2022
18 563 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
189 869 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
8,4 %
bokslutet 202308
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
238 290 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
39 718 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
12
bokslutet 202308
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år