Organisation / Aktiebolag / Zyyx Labs AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra produkter för användning inom additiv tillverkning såsom 3D-skrivare och material för 3D-skrivare, samt erbjuda tjänster inom additiv tillverkning.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591707970
  • Registrerat: 2018-09-10
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 21 797 kr / månad
Fakturerat 2022
261 565 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
199 552 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-51,5 %
bokslutet 202304
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
14 010 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
0 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
3
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år