Övrigt / API dokumentation

Komma igång

Via ett enkelt REST API kan du integrera, studera och göra egna analyser. För att nå API-et behöver du en API-nyckel som gratis. För att få en API-nyckel behöver du lämna din e-post address och validera e-post adressen.

Det finns två sätt att skicka med din API-nyckel vid ett anrop.

  • Lägg till x-api-key i din request header.
  • curl -H "x-api-key:dinapinyckel" https://kommun.jensnylander.com/api/test
  • Eller lägg till key i din querystring (url).
  • curl https://kommun.jensnylander.com/api/test?key=dinapinyckel

API-et har begränsningar för antalet anrop per sekund per API-nyckel så jag rekommenderar att du gör max två requests per sekund.

Adressen till API-et är: https://kommun.jensnylander.com/api

API-et returnerar data i JSON format.

Få en gratis API-nyckel
Du kommer få ett sms för att validera ditt telefonnnummer.
Dokumentation

https://kommundata.readme.io/reference hittar du all dokumentation och exempelkod.