}

Kommuner / Aktiebolaget Bostaden Parkering i Umeå

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://upab.se/
  • Beskrivning: Vi vill bidra till Umeås framtid genom att se till att parkeringsmöjligheterna utvecklas i samma takt som övriga staden. Umeå ska vara tillgängligt och ...
  • Organisationsnummer: 5590908553
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch