}

Kommuner / Aktiebolaget Götenebostäder

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.gotenebostader.se/
  • Beskrivning: BOSTÄDER OCH LOKALER I GÖTENE ... AB GöteneBostäder är ett av Götene kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag. Vi äger och förvaltar 400 hyreslägenheter och 23 ...
  • Organisationsnummer: 5560894197
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch