}

Kommuner / Aktiebolaget Gotlandshem

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.gotlandshem.se/
  • Beskrivning: Sedan 1957 har GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsbolag. GotlandsHem är ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Region Gotland. GotlandsHem äger och ...
  • Organisationsnummer: 5560660523
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch