}

Kommuner / Aktiebolaget Sandhultsbostäder

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://sandhultsbostader.se/
  • Beskrivning: 4 nov. 2022 — AB Sandhultsbostäder är ett bostadsbolag som är helägt av Borås stad. Vår uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Borås stads västra delar.
  • Organisationsnummer: 5562368133
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch