}

Kommuner / Älvsbyn

Översikt
 • Befolkning: 7 911 (2022)
 • Landareal: 1699 km²
 • Vattenareal: 96 km²
 • Kommunkod: 2560
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@alvsbyn.se
 • Hemsida: alvsbyn.se
 • Bank: Sparbanken Nord
 • Likvida medel 31/12-2022: 145 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002734
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch