}

Kommuner / Ånge

Översikt
 • Befolkning: 9 143 (2022)
 • Landareal: 3050 km²
 • Vattenareal: 245 km²
 • Kommunkod: 2260
Kontaktuppgifter
 • E-post: ange@ange.se
 • Hemsida: ange.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 176 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002387
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch