}

Kommuner / Ängelholm

Översikt
 • Befolkning: 44 268 (2022)
 • Landareal: 420 km²
 • Vattenareal: 58 km²
 • Kommunkod: 1292
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@engelholm.se
 • Hemsida: engelholm.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 579 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000977
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch