}

Kommuner / Arvidsjaur

Översikt
 • Befolkning: 6 111 (2022)
 • Landareal: 5655 km²
 • Vattenareal: 471 km²
 • Kommunkod: 2505
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@arvidsjaur.se
 • Hemsida: arvidsjaur.se
 • Bank: Sparbanken Nord
 • Likvida medel 31/12-2022: 112 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002650
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch