}

Kommuner / Avesta

Översikt
 • Befolkning: 22 932 (2022)
 • Landareal: 613 km²
 • Vattenareal: 56 km²
 • Kommunkod: 2084
Kontaktuppgifter
 • E-post: servicecenter@avesta.se
 • Hemsida: avesta.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 208 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002262
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch