}

Kommuner / Bengtsfors

Översikt
 • Befolkning: 9 255 (2022)
 • Landareal: 883 km²
 • Vattenareal: 176 km²
 • Kommunkod: 1460
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@bengtsfors.se
 • Hemsida: bengtsfors.se
 • Bank: Dalslands Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 5 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001470
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch